Probleemstelling

In een nieuw seniorenwooncomplex met 200 woningen wilde de woningbouwvereniging zo veel mogelijk preventieve maatregelen nemen om besmettingen met de legionellabacterie te voorkomen. Bij de bouw was reeds veel aandacht gegeven aan het legionellaveilig ontwerpen van het leidingsysteem. Gezocht werd naar een oplossing om de uitvoering van de arbeidsintensieve beheersmaatregelen ook nog te vereenvoudigen.

Oplossing

Aangezien het hier een nieuw goed doorstromend leidingsysteem betreft is gekozen voor het plaatsen van een centrale zelfreinigende filterinstallatie in de kelder van het gebouw. De compleet bedrijfsklaar aangeleverde filterinstallatie is in de watertoevoerleiding tussen de watermeter en de drukverhogingsinstallatie geplaatst. De filterinstallatie verwijdert de bacteriën waaronder de legionellabacterie uit het binnenkomende water. De
arbeidsintensieve uitvoering van de beheersplannen kunnen door deze preventieve maatregel sterk worden vereenvoudigd.

Toestemming van VROM

Onze filtertechniek is door het ministerie van VROM erkend als middel om de legionellabacterie te bestrijden. Nadat onze filtersystemen in de afgelopen jaren in de praktijk hebben bewezen goed te functioneren heeft staatssecretaris van Geel in september 2003 toestemming gegeven om onze filtratiemethode toe te passen als middel om besmetting met de legionellabacterie te voorkomen mits 4 maal per jaar een watermonster wordt genomen.

  • Technische specificatie filterinstallatie
  • Doorstroom capaciteit installatie : ca. 4 m3/h
  • Poriëngrootte membraan : max. 0,03 μm
  • Vangstrendement voor bacteriën : 99,9999999%
  • Vangstrendement voor virussen : 99,99%
  • Reinigingssysteem : zelfreinigend
  • Reinigingsfrequentie : instelbaar
  • Spoeltijd : instelbaar
  • Stroomverbruik tijdens spoelen : max. 8 Watt
  • Elektrische aansluiting : 220V

Praktijkcase_Seniorenwoningen