zwembad de drieburcht tilburgPreventie Legionella; Besmetting door legionellabacteriën is iets waarvoor in Drieburcht geen vrees hoeft te bestaan. In het kader van preventie zijn verschillende maatregelen getroffen. Legionella is een bacterie die zich in zeer geringe aantallen in de grond en in het (leiding)water bevindt. In Drieburcht bevindt zich een speciaal UF-filter bij de centrale watermeter van de hoofdleiding, het punt waar al het drinkwater het gebouw binnenkomt (IC-UFKS 4-160-1000 – 20m3/h).

UF-filter laat geen legionellabacterie door

Het UF-filter bekleedt de functie van 'poortwachter': het filter doodt bij het betreffende beginpunt onmiddellijk alle legionellabacteriën, zodat ze geen kans krijgen zich verder te ontwikkelen. Met andere woorden: deze bacteriën worden op dat bewuste punt uit het circulatiesysteem verbannen. Dat betekent dat al het drinkwater, met inbegrip van het water van de douches, de toiletten e.d. legionella vrij zijn gemaakt. "Uiteraard is het zaak om direct na het plaatsen van het filter de totale installatie eerst nog voor de zekerheid aan een grondige inspectie te onderwerpen."

Gegarandeerde veiligheid met de integriteitscontrole

Naar de toekomst gekeken kan gesteld worden dat de veiligheid op dit gebied in feite gegarandeerd is. Critici zullen misschien stilstaan bij de mogelijkheid dat het UF-filter plotseling defect raakt. Maar óók daar is iets op bedacht, de integriteitscontrole. Want in dat geval gaat via het gebouwbeheersysteem meteen een alarm af en kunnen er maatregelen genomen worden.