Service en onderhoud van airconditioning en klimaatbeheersystemen

Service vereist specialistische kennis

De rol van leveranciers van airconditioningapparatuur in de nazorg wordt steeds groter naarmate installateurs meer allround worden. Het plegen van verantwoord en vakkundig onderhoud, het oplossen van storingen en serviceverlening in het algemeen vereisen tegenwoordig specialistische kennis.

 

Met name de technische ontwikkelingen van de diverse regelingen nemen een vlucht en vereisen dit specialisme. InterClima servicemonteurs bezitten dit specialisme. Middels opleidingen en productgerichte trainingen bij de fabrikanten wordt het kennisniveau van onze servicemonteurs verhoogd en up-to-date gehouden.

 

 

Servicecontracten: geen zorgen, wel zekerheid

Plotselinge uitval van uw airconditioning- en proceskoelinstallaties, dat is toch wel het laatste waar u aan moet denken. De dagelijkse gang van zaken wordt ernstig verstoord en er kan aanzienlijke schade ontstaan. Gelukkig zijn deze installaties niet storingsgevoelig, als u maar zorgt voor professioneel, planmatig en preventief onderhoud.

 

Bij goed onderhoud wordt ook uw budget bijzonder interessant. U zult bijvoorbeeld merken dat variabele kosten worden omgezet in vaste kosten. Dat u met deze vorm van preventief onderhoud de conditieachterstand van de machines - en dus ook rendementsverlies - voorkomt. Bij preventief onderhoud worden de kosten immers gelijkmatig over de (langere) levensduur van de installatie verdeeld. En het rendement blijft dicht bij de ideale lijn van 100%.

 

 

Gespecialiseerde service: compleet en altijd maatwerk

Een servicecontract kunt u volledig naar uw eigen wensen laten samenstellen. De criteria daarbij kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden en specialismen van uw eigen technische dienst zijn. Of de eisen die u stelt aan de bedrijfszekerheid van uw installatie. Zegt u het maar.

 

Wilt u een service-aanbod van een minimaal benodigd aantal inspecties per jaar? Of liever een uitgebreide onderhoudsgarantie, inclusief reparaties, eventuele vervanging van de componenten? In alle gevallen kunt u ervan op aan dat wij de nadruk leggen op preventief onderhoud, gebaseerd op regelmatige inspecties. Want met preventief onderhoud voorkomt u de belangrijkste problemen.

 

Het beheer van koelinstallaties is meer dan ooit een specialisme geworden. Lang niet iedere organisatie kan of wil veel tijd en geld steken in de opleiding van mensen en de aanschaf van specifiek 'gereedschap'. Slechts een gering aantal van deze bedrijven beschikt over de volledige technische knowhow op dit complexe vakgebied. Dat geldt ook voor veel installatiebedrijven, vooral omdat de specialistische vakkennis steeds moeilijker te verwerven is. In beide gevallen bieden onze servicecontracten een perfect alternatief.

 

Zekerheid en continuïteit

Preventief onderhoud is niet alleen de best mogelijke optie in het kader van kostenbeheersing, continuïteit en efficiency. Tot op zekere hoogte is het zelfs officieel verplicht. De eigenaar/beheerder is namelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het op de wettelijk juiste wijze onderhouden van apparatuur die koudemiddel bevat.

 

Servicecontracten op maat

Met de verschillende servicecontracten heeft u de mogelijkheid een onderhoudscontract te kiezen dat volledig aansluit op uw situatie. Variërend van een basis Inspectiecontract tot een compleet All-in service- en onderhoudscontract voor een zorgenloze bedrijfsvoering met 100% zekerheid, 24 uur per dag.

  • Inspectie-contract
  • Inspectie-monitoringscontract
  • All-in service- en onderhoudscontract
 

MTA onderdelen – spare parts

De service-organisatie van InterClima staat ook met reserve onderdelen tot uw beschikking. InterClima Service biedt voor de door haar geleverde koelinstallaties en andere apparatuur een uitgebreide lijn onderdelen aan, bijzonder belangrijk wanneer reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze zijn een waarborg voor optimaal gebruik en werking van de installatie.

 

Europees F-gassen Onderhoud

Sinds juli 2006 vervangt de Europese F-gassen wetgeving de RLK wetgeving. Het hoofddoel van de F-gassen verordening is het verminderen van emissie van broeikasgassen en de bescherming van het milieu. De nieuwe F-gassen wetgeving is met name bepalend ten aanzien van het verplicht aantal inspecties aan installaties.

 

De nieuwe F-gassen wetgeving resulteert in een onderhoudstactiek gebaseerd op kwalitatief goed preventief onderhoud. afgestemd op de installatie. Hiertoe zal de onderhoudsfrequentie aan installaties worden teruggebracht, maar zal de aandacht en tijdsbesteding per servicebeurt juist worden verhoogd. Met andere woorden: meerdere korte inspectiebeurten volgens Stek worden omgezet in degelijk preventief onderhoud volgens de F-gassen wetgeving en afgestemd op de installatie en gebruiker. Dit resulteert in een hogere beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de installaties met minder bezoeken. En minder bezoeken betekent een tijdbesparing op het begeleiden van technici en minder verstoring van de dagelijkse werkzaamheden. Voor ons biedt een lagere bezoekfrequentie de mogelijkheid om het planningproces nog verder te optimaliseren. Behalve deze operationele voordelen, zal deze aangepaste onderhoudstactiek in een aantal gevallen ook kunnen leiden tot een kostenreductie.

 

Bezoekfrequentie volgens de Europese F-gassen verordening:

  • Installaties met koudemiddelinhoud < 5 ton CO2-eq: geen plicht
  • Installaties met koudemiddelinhoud tussen 5-50 ton CO2-eq: 1x preventief onderhoud per 12 maanden
  • Installaties met koudemiddelinhoud tussen 50-500 ton CO2-eq: 1x preventief onderhoud per 6 maanden*
  • Installaties met koudemiddelinhoud > 500 ton CO2-eq: 1x preventief onderhoud per 3 maanden*

* bij installaties zonder permanent lekdetectie-systeem

 

PED-regelgeving